Rank User Keys
1 Belgium Goldberg56 322,325,819
2 Norway Staiain 291,229,966
3 Australia sellyme 273,324,044
4 Italy icaro96 254,795,665
5 Romania Robby250 243,550,000
6 Malaysia RagnaParadise 220,610,204
7 Poland saCOOL 218,269,111
8 Poland Orfus 211,117,390
9 Italy djnat 208,131,738
10 Italy Dosphal 195,874,155