Rank User Keys
1 Belgium Goldberg56 340,593,384
2 Norway Staiain 303,854,059
3 Australia sellyme 278,861,165
4 Romania Robby250 271,848,353
5 United States Hasaio 236,263,588
6 Malaysia RagnaParadise 222,496,865
7 Poland saCOOL 218,269,111
8 Italy djnat 213,118,579
9 Poland Orfus 211,117,390
10 Italy Dosphal 197,213,855